<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661518255730730&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne 

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy pod niniejszą kopią. 

Rejestracja danych na stronie 

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na stronie internetowej (tj. „administrator”)? 
Dane w tej witrynie są przetwarzane przez operatora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” w niniejszej Polityce prywatności. 

Jak rejestrujemy Twoje dane? 
Gromadzimy Twoje dane w wyniku ich udostępnienia nam. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego. Pozostałe dane będą rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich zapisywanie w trakcie Twojej wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na tę stronę. 

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane? 
Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o Twoje dane? 
W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo zgłosić skargę do właściwego organu nadzoru. Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych. 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas Twojej wizyty na tej stronie. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów, które nazywamy programami analitycznymi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z naszą deklaracją o ochronie danych poniżej. 

2. Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej. 

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych. 

Cloudflare 

Korzystamy z usługi „Cloudflare” świadczonej przez Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (zwany dalej „Cloudflare”). 

Cloudflare oferuje sieć dostarczania treści z DNS, która jest dostępna na całym świecie. W rezultacie transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą witryną jest technicznie kierowany przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować transakcje danych między Twoją przeglądarką a naszą witryną i działać jako filtr między naszymi serwerami i potencjalnie złośliwym ruchem danych z Internetu. W tym kontekście Cloudflare może również używać plików cookie lub innych technologii wdrożonych do rozpoznawania użytkowników Internetu, które jednak będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszym dokumencie. 

Korzystanie z Cloudflare opiera się na naszym uzasadnionym interesie, aby oferować nasze strony internetowe w sposób możliwie bezbłędny i bezpieczny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. 

Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat środków ostrożności Cloudflare i polityki prywatności danych, kliknij ten link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych. 

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są informacje. 

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości całkowitego zabezpieczenia danych przed dostępem osób trzecich. 

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest: 

Nazwa firmy podmiotu odpowiedzialnego:

BeeWaTec Sp. z o.o. 

Prezes zarządu przedsiębiorstwa

Joachim Walter 

BeeWaTec Sp. z o.o.

ul. Strefowa 25

58-200 Dzierżoniów

Tel. +48 (0) 74-661 8564, +48 (0) 74-661 8052

sales@beewatec.pl

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie obowiązywać. Jeżeli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych z zakresu prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych zgodnie z art. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje o odpowiedniej podstawie prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w poniższych punktach niniejszej polityki prywatności. 

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Między innymi korzystamy z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach spoza UE z punktu widzenia ochrony danych niezabezpieczonych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam mogą być przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do ujawniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz możliwości obrony przed sądem. Dlatego nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem. 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6(1)(e) lub (f) RODO masz prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych w oparciu o przyczyny wynikające z twojej wyjątkowej sytuacji. Odnosi się to również do każdego profilowania opartego na tych przepisach. W celu określenia podstawy prawnej do przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać twoich danych osobowych, jeśli nie jesteśmy w stanowisku, aby przedstawić istotne podstawy ochrony do przetwarzania twoich danych, naruszające twoje interesy, prawa i wolności lub jeśli cel przetwarzania dotyczy dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw z art. 21 ust. 1 RODO). 

Jeśli twoje dane osobowe są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, masz prawo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, których to dotyczy, dla celów reklamowych. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim że ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. W przypadku zgłoszenia  twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane w bezpośrednich celach reklamowych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO). 

Prawo do zgłoszenia skargi we właściwym urzędzie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych w ramach środków prawnych. 

Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali nam lub osobie trzeciej dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne. 

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. 

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli masz obowiązek udostępnić nam swoje informacje dotyczące płatności (np. numer konta, jeśli upoważnisz nas do obciążania konta bankowego) po zawarciu z nami płatnej umowy, informacje te są wymagane do przetwarzania płatności. 
Transakcje płatnicze przy użyciu popularnych sposobów płatności (Visa/MasterCard, obciążenie konta bankowego) są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli komunikacja z nami jest zaszyfrowana, osoby trzecie nie będą mogły odczytać informacji o płatnościach, które nam udostępniasz. 

Informacje, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdym czasie żądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie. 

Right to demand processing restrictions

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

 • W przypadku, gdybyś zakwestionował prawidłowość archiwizowanych przez nas Twoich danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych. 
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia swoich praw, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia. 
 • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ze sobą ważone. Dopóki nie zostało ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE. 

4. Zapis danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasze witryny i strony internetowe wykorzystują to, co w branży określa się mianem „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo trwale zarchiwizowane na Twoim urządzeniu (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Ciebie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową. 

W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę na Twoim urządzeniu zostaną zapisane pliki cookie stron trzecich (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych). 

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych. 

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. funkcja koszyka) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) witryny (np. , pliki cookie zapewniające wymierny wgląd w odbiorców sieci), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie zostanie przywołana inna podstawa prawna. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie, aby zapewnić bezbłędne technicznie i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeżeli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwalasz na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usunięcia plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcje tej witryny mogą być ograniczone. 

W przypadku wykorzystywania plików cookie stron trzecich lub wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Twoją zgodę. 

 

 

 

Providers:

 

 

Zgoda z ConsentManager

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody ConsentManager w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na korzystanie z niektórych technologii i dokumentacji zgodnej z przepisami o ochronie danych. Stroną oferującą tę technologię jest Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona internetowa: https://www.consentmanager.de (zwana dalej „ConsentManager”). 

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami ConsentManager w celu uzyskania Twojej zgody i innych oświadczeń dotyczących wykorzystywania plików cookie. Ponadto ConsentManager przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować Twoją deklarację zgody lub cofnąć ją. Zapisane w ten sposób dane będą przechowywane do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, usunięcie pliku cookie ConsentManager lub do momentu ustania celu archiwizacji danych. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych okresów przechowywania. 

ConsentManager wykorzystuje pliki cookies w celu uzyskania wymaganych prawem oświadczeń o wyrażeniu zgody. Podstawą prawną wykorzystywania takich plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje nam. Informacje obejmują: 

 • Rodzaj i wersja używanej przeglądarki 
 • Używany system operacyjny 
 • URL strony odsyłającej 
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp 
 • Czas zapytania do serwera 
 • Adres IP 

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. 

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera. 

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody. 

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli zażądano tego; zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

Informacje, które wpisałeś w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub przestanie istnieć cel, dla którego archiwizowane są informacje (np. po naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania. 

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoja prośba wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. 

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania czynności przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanego do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) jeżeli została uzyskana; zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz od nas usunięcia, cofnięcia Twojej zgody na przechowywanie lub wygaśnięcia celu przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone. 

Korzystanie z Chatbotów

Do komunikacji z Tobą używamy chatbotów. Chatboty mają możliwość odpowiadania na Twoje pytania i inne wpisy bez pomocy ludzi. W tym celu chatboty analizują Twoje wpisy i inne dane, aby uzyskać pasujące odpowiedzi (np. nazwiska, adresy e-mail i inne informacje kontaktowe, numery klientów i inne dane identyfikacyjne, zamówienia i postępy na czacie). Chatbot może również rejestrować Twój adres IP, pliki dziennika, informacje o lokalizacji i inne metadane. Dane są archiwizowane na serwerach dostawcy chatbota. 

Możliwe jest generowanie profili użytkowników na podstawie zarejestrowanych danych. Ponadto dane mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam związanych z zainteresowaniami, jeśli spełnione są inne wymogi prawne (w szczególności po uzyskaniu zgody). Ponadto możliwe jest powiązanie chatbotów z narzędziami analitycznymi i reklamowymi. 

Zarejestrowane dane mogą być również wykorzystywane do ulepszania naszych chatbotów i wzorców ich reakcji (uczenie maszynowe). 

My lub operator chatbota przechowujemy wprowadzone przez Ciebie dane, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich archiwizację lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po całkowitym przetworzeniu Twojego zapytania). Nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności na ramy czasowe przechowywania. 

Podstawą prawną korzystania z chatbotów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku wykorzystania chatbota do negocjacji umowy lub w związku z realizacją umowy. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. We wszystkich innych przypadkach podstawą korzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na jak najskuteczniejszej komunikacji z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Hubspot CRM 

Na tej stronie korzystamy z Hubspot CRM. Dostawcą jest Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (zwany dalej Hubspot CRM). 

Hubspot CRM umożliwia nam między innymi zarządzanie istniejącymi i potencjalnymi klientami i kontaktami z klientami, komunikowanie się z Tobą oraz planowanie i realizację działań marketingowych zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Hubspot CRM umożliwia nam przechwytywanie, sortowanie i analizowanie interakcji z klientami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub telefonu w wielu kanałach. Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą być oceniane i wykorzystywane do komunikacji z potencjalnym klientem lub działań marketingowych (np. wysyłka newslettera). Hubspot CRM umożliwia nam również zbieranie i analizowanie zachowań użytkowników naszych kontaktów na naszej stronie internetowej. 

Korzystanie z Hubspot CRM opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej efektywnym zarządzaniu klientami i komunikacji z klientami. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. 
Transmisja danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield. 

Rejestracja na tej stronie

Masz możliwość zarejestrowania się w tej witrynie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Wprowadzone przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Wymagane informacje, o które prosimy podczas rejestracji, muszą być wpisane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację. Aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. 

Dane wprowadzone podczas rejestracji będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na tej stronie. Następnie dane te zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązków przechowywania. 

5. Media społecznościowe

Obecność w sieciach społecznościowych (media społecznościowe)

Nie używamy wtyczek mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej. Do sieci społecznościowych można dotrzeć wyłącznie za pośrednictwem zwykłych linków z naszej strony internetowej. W związku z tym podczas odwiedzania naszej strony internetowej żadne dane nie są przesyłane do sieci społecznościowych. 

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i przetwarzamy w tym kontekście dane użytkowników, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje i usługi o nas. 

Zwracamy uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to skutkować ryzykiem dla użytkowników, ponieważ na przykład może utrudnić egzekwowanie praw użytkowników. 

Zazwyczaj dane użytkownika są również przetwarzane w sieciach społecznościowych w celach badań rynkowych i reklamowych. Na przykład profile użytkowania mogą być tworzone w oparciu o zachowanie użytkowania i wynikające z niego zainteresowania użytkowników, które można wykorzystać na przykład do umieszczania reklam, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Zwykle odbywa się to za pomocą plików cookie na komputerach użytkowników. 

W celu szczegółowego przedstawienia odpowiednich form przetwarzania i możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do oświadczeń o ochronie danych i informacji dostarczonych przez operatorów odpowiednich sieci. 

W przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy również uwagę, że można je najskuteczniej dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie działania oraz bezpośrednio udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować. 

Facebook  

Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich. 

Jesteśmy wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited odpowiedzialni za zbieranie (ale nie dalsze przetwarzanie) danych osób odwiedzających naszą stronę na Facebooku (tzw. „fan page”). Dane te obejmują informacje o tym, jakie treści użytkownicy przeglądają lub wchodzą w interakcję lub jakie działania podejmują (szczegóły pod adresem: https://www.facebook.com/policy ), a także informacje o urządzeniach, z których korzystają użytkownicy (np. adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia językowe, dane dotyczące plików cookies). Jak wyjaśniono w Polityce prywatności Facebooka, Facebook zbiera i wykorzystuje również informacje w celu świadczenia usług analitycznych, zwanych „Statystyki strony”, operatorom stron, aby zapewnić im wgląd w to, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z ich Stronami oraz z treścią z nimi powiązaną. Zawarliśmy specjalną umowę z Meta Platforms Ireland Limited ( https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ), która reguluje w szczególności, jakie środki bezpieczeństwa musi przestrzegać Meta i w której Meta zgodziła się wypełnić dane prawa podmiotowe. Prawa użytkowników (w szczególności do informacji, usunięcia, sprzeciwu i skargi do właściwego organu nadzorczego) nie są ograniczone umowami z Meta. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data . 

Wykorzystywane usługi i dostawcy usług: 

6. Narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam zintegrować z naszą witryną narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie. Sam Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza i obsługuje tylko zintegrowane za jego pośrednictwem narzędzia. Jednak Menedżer tagów Google gromadzi Twój adres IP, który może zostać również przesłany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych. 

Google Tag Manager jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

Google Analytics 

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do identyfikatora urządzenia nie ma miejsca. 

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu rozszerzania gromadzonych zbiorów danych oraz wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych. 

Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje o wykorzystywaniu strony internetowej zarejestrowane przez Google są co do zasady przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. 

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. 

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka przeglądarki
Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Reklamy Google

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program promocyjny firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, jeśli użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Możliwe jest również umieszczanie ukierunkowanych reklam w oparciu o dane użytkownika, które Google posiada (np. dane o lokalizacji i zainteresowania; kierowanie na grupę docelową). Jako operator strony internetowej możemy analizować te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła spowodowały wyświetlenie naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć. 

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. 

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. 

Szczegóły można znaleźć tutaj:

 https://policies.google.com/privacy/frameworks oraz https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Google Remarketing 

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing. Dostawcą tych rozwiązań jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Google Remarketing analizuje Twoje wzorce użytkowników na naszej stronie internetowej (np. kliknięcia w określone produkty), aby przydzielić Ci określone grupy docelowe reklam, a następnie wyświetlać Ci dopasowane oferty online, gdy odwiedzasz inne oferty online (remarketing lub retargeting). 

Ponadto istnieje możliwość powiązania reklamowych grup docelowych generowanych za pomocą Google Remarketing z urządzeniem obsługującym funkcje Google. Umożliwia to wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych opartych na zainteresowaniach, w zależności od Twojego wcześniejszego użytkowania i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w sposób dostosowany do Ciebie, a także na dowolnym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze). ). 

Jeśli masz konto Google, możesz sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie pod następującym linkiem: 
https://www.google.com/settings/ads/onweb/. 

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. 

Więcej informacji i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w Polityce prywatności danych Google pod adresem: 
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. 

Tworzenie grup docelowych z uzgodnieniem z klientem
Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy między innymi funkcję Google Remarketing Customer Reconciliation. Aby to osiągnąć, przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli poszczególni klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoich kontach Google, pokazywane są im do wyświetlenia pasujące komunikaty reklamowe w sieci Google (np. YouTube, Gmail lub w wyszukiwarce). 

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Przy pomocy Google Conversion Tracking jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone czynności. Na przykład możemy analizować, jak często klikano przyciski na naszej stronie internetowej i które produkty są przeglądane lub kupowane z określoną częstotliwością. Celem tych informacji jest opracowanie statystyk konwersji. Dowiadujemy się, ilu użytkowników kliknęło nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na osobistą identyfikację użytkowników. Google jako tagi wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji. 

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google, zapoznaj się z polityką ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

Piksel Facebooka

Do pomiaru współczynników konwersji ta strona internetowa wykorzystuje piksel aktywności odwiedzających Facebooka. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich. To narzędzie umożliwia śledzenie odwiedzających stronę po połączeniu ich ze stroną internetową dostawcy po kliknięciu reklamy na Facebooku. Umożliwia to analizę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizacji przyszłych kampanii reklamowych. 

Dla nas jako operatorów tej strony internetowej zebrane dane są anonimowe. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Jednak Facebook archiwizuje te informacje i przetwarza je, aby możliwe było nawiązanie połączenia z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystać dane do własnych celów promocyjnych zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka . Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, a także w lokalizacjach poza Facebookiem. Jako operator tej strony internetowej nie mamy kontroli nad wykorzystaniem takich danych. 

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. 

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:

 https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  
oraz tutaj https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. 

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą narzędzia opisanego tutaj i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych ( Art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do zbierania danych i ich przekazania do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po dalszym przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas łącznie zostały określone w umowie o wspólne przetwarzanie. Treść umowy znajduje się pod: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebook oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook odpowiada za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzisz u nas praw osoby, której dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

W Polityce Prywatności Danych Facebooka znajdziesz dodatkowe informacje na temat ochrony Twojej prywatności pod adresem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. 
Masz również możliwość dezaktywacji funkcji remarketingu „Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Aby to zrobić, musisz najpierw zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować wszelkie reklamy oparte na użytkownikach Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

LinkedIn Insight Tag 

Ta strona korzysta ze znacznika Insight z LinkedIn. Ta usługa jest świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. 

Przetwarzanie danych przez tag LinkedIn Insight

Używamy tagu LinkedIn Insight, aby uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową. Po zarejestrowaniu osoby odwiedzającej witrynę internetową w LinkedIn możemy analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę, stanowisko) osób odwiedzających naszą witrynę internetową, aby pomóc nam lepiej kierować naszą witrynę do odpowiednich odbiorców. Możemy również używać tagów LinkedIn Insight do mierzenia, czy odwiedzający nasze strony internetowe dokonują zakupu lub wykonują inne czynności (pomiar konwersji). Pomiar konwersji można również przeprowadzić na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag zawiera również funkcję retargetingu, która pozwala nam wyświetlać ukierunkowane reklamy odwiedzającym naszą witrynę internetową poza witryną. Według LinkedIn nie następuje identyfikacja adresata reklamy. 

Sam LinkedIn również gromadzi pliki dziennika (URL, adres URL strony odsyłającej, adres IP, charakterystykę urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) haszowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe dane pseudonimizowane zostaną następnie usunięte w ciągu 180 dni. 

Dane zbierane przez LinkedIn nie mogą być przez nas jako operatora serwisu przyporządkowywane konkretnym osobom. LinkedIn będzie przechowywać dane osobowe zebrane od odwiedzających witrynę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je do własnych działań promocyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności LinkedIn pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. 

Podstawa prawna

W przypadku uzyskania Twojej zgody (zgody) korzystanie z ww. usługi nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Zgoda taka może zostać w każdym czasie odwołana. Jeżeli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych promocjach reklamowych obejmujących korzystanie z mediów społecznościowych. 

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa and https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. 

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag 
Możesz sprzeciwić się analizie zachowań użytkowników i reklam ukierunkowanych przez LinkedIn, klikając poniższy link: 
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 
Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych w celach promocyjnych w ustawieniach konta. Aby uniemożliwić LinkedIn łączenie informacji zebranych w naszej witrynie z Twoim kontem LinkedIn, musisz wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej witryny. 

7. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Żadne dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystamy te dane wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać takich danych osobom trzecim. 

Przetwarzanie informacji zawartych w formularzu zapisu do newslettera następuje wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłki newslettera, na przykład klikając w znajdujący się w newsletterze link „Wypisz się”. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory. 

Dane zdeponowane u nas w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do czasu wypisania się z newslettera lub dostawcy usługi newslettera i usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera lub po ustaniu celu . Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają nienaruszone. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli takie działanie jest konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. 

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Nie musi to jednak oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może zostać wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick. 

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przypisanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. 

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieszczać na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł pozyskiwać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. 

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. 

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to prawnie uzasadniony interes. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak YouTube postępuje z danymi użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Czcionki internetowe Google (umieszczanie lokalne)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google, aby zapewnić jednolite użycie czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane w połączeniu z tą aplikacją. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, kliknij ten link: 
https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, Twój adres IP musi być zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma kontroli nad przesyłaniem danych. W przypadku aktywacji Map Google, Google ma możliwość korzystania z czcionek internetowych Google w celu jednolitego przedstawiania czcionek. Po uzyskaniu dostępu do Map Google przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki. Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie były łatwe do odnalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google reCAPTCHA 

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na tej stronie (np. informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym) są dostarczane przez użytkownika, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających witrynę na podstawie różnych parametrów. Ta analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę wejdzie na stronę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą witrynę lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google. 

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę internetową nie są ostrzegani, że trwa analiza. 

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w ochronie jego serwisów internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed SPAMEM. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Deklaracji prywatności danych Google i Warunkach korzystania pod następującymi linkami: https://policies.google.com/terms?hl=de. 

LeadLab 

Zintegrowaliśmy LeadLab z tą stroną. Dostawcą jest WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Niemcy (zwany dalej „LeadLab”). 

LeadLab umożliwia nam rejestrowanie wizyt członków innych przedsiębiorstw na naszej stronie internetowej. W tym celu adres IP osoby odwiedzającej stronę jest porównywany z adresami IP zarchiwizowanymi w bazie danych firmy LeadLab. Jeśli adres IP zostanie zidentyfikowany jako adres firmy, wizyta i wzorce użytkowników są rejestrowane. Adresy IP, które nie istnieją w bazie danych LeadLab są natychmiast usuwane, dzięki czemu wizyty osób prywatnych na stronie są ignorowane przez LeadLab. 

Korzystamy z LeadLab na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w rejestrowaniu wizyt firmy na naszej stronie internetowej i wzorcach użytkowników. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem:  https://wiredminds.de/datenschutz/.

9. Dostawcy usług handlu elektronicznego i płatności

Przetwarzanie danych klienta i umowy 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umów w celu ustanowienia, uporządkowania treści i modyfikacji naszych stosunków umownych. Dane z osobistymi odniesieniami do korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług lub jest to wymagane do celów rozliczeniowych. 

Podstawą prawną tych procesów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu współpracy biznesowej oraz po upływie istniejących ustawowych okresów archiwizacji. Nie narusza to ustawowych okresów archiwizacji. 

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, detalistów i wysyłce towaru

Za każdym razem, gdy zamawiasz u nas towar, udostępniamy Twoje dane osobowe firmie transportowej, której zlecono dostawę oraz zleconemu serwisowi płatniczemu obsługę transakcji płatniczych. Udostępniane będą tylko te dane, których potrzebują ci dostawcy usług do wypełnienia swoich zobowiązań. Podstawą prawną tego udostępniania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych. Jeśli udzielą nam Państwo odpowiedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, udostępnimy Twój adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę, aby ta firma mogła powiadomić Cię o statusie wysyłki Twojego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody. 

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów na usługi i treści cyfrowe

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład z instytucją finansową, której zadaniem jest przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie nastąpi lub nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę. Jakiekolwiek udostępnianie Twoich danych podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca. 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przed zawarciem umowy. 

Przetwarzanie zamówień przez dropshipping 

Jeśli zamówisz u nas towary, Twoje zamówienie może zostać wysłane do Ciebie bezpośrednio od naszych dealerów (dropshipping). W tym celu przekazujemy firmie kurierskiej Twoje imię i nazwisko, adres dostawy oraz – o ile jest to konieczne do dostawy – numer telefonu. Informacje te są przekazywane wyłącznie w celu dostarczenia towaru. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na jak najszybszym i najskuteczniejszym przetworzeniu zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Usługi płatnicze 

Na naszej stronie integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Kiedy dokonujesz u nas zakupu, Twoje dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta bankowego, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. W przypadku tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców. Korzystanie z dostawców usług płatniczych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umowy) oraz w interesie sprawnej, wygodnej i bezpiecznej transakcji płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wymagana jest Twoja zgoda na określone działania, art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest podstawą prawną przetwarzania danych; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie na przyszłość. W ramach tej witryny korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych: 

PayPal 
Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 BoulevardRoyal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”). 

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. 
Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

Stripe 
Dostawcą dla klientów w UE jest StripePayments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwany dalej „Stripe”). 

Transmisja danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://stripe.com/de/privacy und https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. 
Szczegóły można znaleźć w Polityce prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/de/privacy.  

Shopify Płatność 

Dostawcą tej usługi płatniczej w UE jest Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia (dalej „ShopifyPayment”). 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności ShopifyPayment: https://www.shopify.de/legal/datenschutz. 

10. Konferencje audio i wideo online (narzędzia konferencyjne)

Przetwarzanie danych

Korzystamy z narzędzi konferencyjnych online między innymi do komunikacji z naszymi klientami. Narzędzia, z których korzystamy, są szczegółowo wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji za pośrednictwem Internetu, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego oraz przez nas.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie informacje, które podajesz/do których masz dostęp w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane). 

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do przetwarzania komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz rodzaj połączenia. 

Jeżeli treści będą wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w narzędziu, są one również przechowywane na serwerach dostawcy narzędzia. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, zdjęcia i filmy przesłane pocztą głosową, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi. 

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych w stosowanych narzędziach. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy poniżej tego tekstu. 

Cel i podstawy prawne
Narzędzia konferencyjne służą do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile wymagana jest zgoda, przedmiotowe narzędzia będą używane na podstawie tej zgody; zgoda może zostać odwołana w każdym czasie ze skutkiem od tej daty. 

Czas przechowywania 

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów natychmiast po tym, jak zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przyczyna przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. 

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych. 

Używane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Microsoft Teams 
Korzystamy z Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

11. Usługi niestandardowe

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy odwiedzającym stronę internetową możliwość składania do nas podań o pracę (np. za pośrednictwem poczty e-mail, usług pocztowych lub poprzez wypełnienie internetowego formularza podania o pracę). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z procesem aplikacyjnym. Zapewniamy, że zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi prawami do prywatności danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz, że Twoje dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne. 

Zakres i cel zbierania danych 
Jeśli złożysz do nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeśli są one wymagane do podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub stosunek pracy. 
Podstawą prawną do powyższego jest § 26 RODO zgodnie z prawem niemieckim (negocjacje stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne negocjacje umów) oraz – o ile wyraziłeś na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz odwołać każdą wyrażoną zgodę. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego podania o pracę. 
Jeżeli podanie o pracę ma skutkować rekrutacją, podane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych. 

Okres archiwizacji danych
Jeżeli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy lub odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych, które podałeś na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ) do 6 miesięcy od zakończenia postępowania aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. z powodu toczącego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel ich dalszego przechowywania. 
Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają usunięcie. 

Wstęp do puli kandydatów
Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możesz dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów. 
Wstęp do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Umowa o złożenie wniosku jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą składania wniosków. Osoba poszkodowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte, o ile nie ma podstaw prawnych do ich przechowywania. 
Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody. 

Uwagi dotyczące ogólnego postępowania z danymi od partnerów biznesowych

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i innych odpowiednich przepisów o ochronie danych. Przetwarzanie i wykorzystywanie poszczególnych danych zależy od uzgodnionej lub zamówionej usługi. Nasze dokumenty umowne, formularze, formularze zgody i inne informacje przekazane Tobie (np. na stronie internetowej lub w warunkach) mogą zawierać dalsze szczegóły i uzupełnienia dotyczące celów przetwarzania. 

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną wspomnianego tam przetwarzania jest odpowiednia zgoda . W każdej chwili możesz odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość. 

Wypełnianie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartych z Tobą umów. Ponadto Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji środków i działań w kontekście stosunków przedumownych. 

Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (np. prawa handlowego, podatkowego). 

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane w celu: 

 • zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy 
 • zapobiegania finansowaniu terroryzmu i przestępstwom zagrażającym majątkowi, zwalczania ich oraz prowadzenia dochodzeń w ich sprawie; 
 • wypełnienia obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych wynikających z prawa podatkowego, 
 • archiwizacji danych dla celów ochrony i bezpieczeństwa danych 
 • kontroli przez organy podatkowe i inne, 

Ponadto ujawnienie danych osobowych może okazać się konieczne w kontekście środków urzędowych/sądowych w celu zebrania dowodów, postępowania karnego lub dochodzenia roszczeń cywilnych. 

Uzasadniony interes nas lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w oparciu o równowagę interesów w celu ochrony uzasadnionego interesu nas lub osób trzecich. Odbywa się to w następujących celach: 

 • w celach reklamowych lub badań rynku, jeśli nie wniosłeś sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych 
 • w celu uzyskania informacji i wymiany danych z agencjami kredytowymi, jeśli przekracza to nasze ryzyko gospodarcze 
 • o ograniczone przechowywanie danych, jeśli usunięcie nie jest możliwe lub możliwe tylko przy nieproporcjonalnym wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania 
 • do porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystycznymi, jeśli wykracza to poza zobowiązania prawne 
 • do dalszego rozwoju usług i produktów oraz istniejących systemów i procesów 
 • o udostępnienie danych osobowych w ramach badania due diligence np. w przypadku sprzedaży firmy 
 • do ocen statystycznych lub do analiz rynkowych 
 • o dochodzenie roszczeń prawnych i obronę w sporach prawnych niezwiązanych bezpośrednio ze stosunkiem umownym 
 • do dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych i/lub audytów bezpieczeństwa 
 • do ewentualnego podsłuchiwania lub nagrywania rozmów telefonicznych w celu kontroli jakości i celów szkoleniowych 
 • w celu zabezpieczenia i wykonania naszych praw do domu za pomocą odpowiednich środków (np. nadzór wideo) 

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych 
Przetwarzamy następujące dane: 

 • dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, zawód/branża i podobne dane) 
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i podobne dane) 
 • potwierdzenie płatności/pokrycia pokrycia dla kart bankowych i kredytowych 
 • informacje o Twojej sytuacji finansowej (dane o zdolności kredytowej w tym scoring, czyli dane do oceny ryzyka gospodarczego) 
 • historia klienta i dostawcy 

Ponadto przetwarzamy dane osobowe ze źródeł publicznych (np. Internet, media, prasa, rejestry handlowe i cywilne). 
Przetwarzamy również dane osobowe, które zgodnie z prawem uzyskaliśmy od stron trzecich (np. dostawców list mailingowych, agencji kredytowych), jeśli jest to niezbędne do świadczenia naszych usług. 

Kto otrzymuje Twoje dane? 
Udostępniamy Twoje dane osobowe w naszej firmie tym działom, które wymagają Twoich danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów. 
Ponadto Państwa dane mogą otrzymać następujące podmioty/organy: 

 • Zleceni przez nas przetwórcy kontraktowi (art. 28 RODO), dostawcy usług wspierających działania i inne organy odpowiedzialne w rozumieniu RODO, w szczególności w zakresie np. usług IT, usług logistycznych i poligraficznych, zewnętrznych centrów komputerowych, wsparcia/utrzymania przetwarzania danych/aplikacje informatyczne, archiwizacji, przetwarzania dokumentów, niszczenia danych, marketingu, usług audytorskich, instytucji kredytowych. 
 • Organy i instytucje publiczne w przypadku prawnego lub urzędowego obowiązku, na podstawie którego jesteśmy zobowiązani do ujawnienia, zgłoszenia lub udostępnienia danych lub ujawnienie danych leży w interesie publicznym 
 • Organy i instytucje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu osoby trzeciej (np. dzielonego z organami publicznymi, agencjami kredytowymi, windykacjami, prawnikami, sądami) 
 • inne organy, dla których wyraziłeś zgodę na przekazanie danych   

Przekazywanie Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
Przekazanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tzw. państw trzecich następuje, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub do realizacji umowy z Tobą, jeżeli jest to wymagane przez prawo (np. obowiązek sprawozdawczości podatkowej), lub jeżeli leży to w prawnie uzasadnionym interesie nas bądź osoby trzeciej, a także w przypadku wyrażenia na to Twojej zgody.

W tym kontekście przetwarzanie Twoich danych w państwie trzecim może odbywać się również w związku z zaangażowaniem usługodawców w ramach zleconego przetwarzania. 

W przypadku braku decyzji Komisji UE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych w danym kraju, zapewniamy, że Twoje prawa i wolności są odpowiednio chronione i gwarantowane zgodnie z wymogami UE w zakresie ochrony danych za pomocą odpowiednich umów i środków. Na żądanie udzielimy Ci odpowiednich szczegółowych informacji. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W razie potrzeby przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały czas trwania naszej relacji biznesowej; obejmuje to również rozpoczęcie i wykonanie umowy. 

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom dotyczącym przechowywania i dokumentacji, które są określone m.in. w niemieckim kodeksie handlowym (HGB) i niemieckim kodeksie podatkowym (AO). Określone tam okresy przechowywania i/lub dokumentacji trwają do dziesięciu lat po zakończeniu stosunku biznesowego lub przedumownego stosunku prawnego. 

Ostatecznie okres przechowywania jest również określany zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia, które zgodnie z art. 195 i nast. niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) są na ogół trzy lata, ale w niektórych przypadkach mogą być nawet do trzydziestu lat. 

W jakim zakresie w poszczególnych przypadkach wykorzystywane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)?
Nie stosujemy czysto zautomatyzowanych procedur podejmowania decyzji, o których mowa w art. 22 RODO. Jeśli skorzystamy z tych procedur w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Cię o tym osobno, o ile jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. 

pobierz oświadczenie o prywatności