<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661518255730730&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Adatvédelmi irányelvek 

Az alábbi adatvédelmi irányelvek a weboldalaink látogatóira, közösségi médiajelenlétünkre, valamint üzleti partnereink, érdeklődők és pályázók adatainak általános kezelésére vonatkoznak.

 

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információ

Az alábbi információk könnyen áttekinthető áttekintést nyújtanak arról, hogy mi fog történni személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A „személyes adat” kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely felhasználható az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg Adatvédelmi Nyilatkozatunkat, amelyet jelen példány alatt mellékeltünk. 

Adatrögzítés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatok ezen a weboldalon történő rögzítéséért (azaz ki az „adatkezelő”)?
Az ezen a weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli, akinek elérhetőségei a jelen adatvédelmi nyilatkozat „A felelős félről (a GDPR-ban „adatkezelő”) pontjában találhatók.

Hogyan rögzítjük adatait?
Adatait az Ön velünk való megosztása eredményeként gyűjtjük. Ez lehet például a kapcsolatfelvételi űrlapunkon megadott információ. Az egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan, vagy azt követően rögzítik, hogy Ön hozzájárul a rögzítéshez a weboldal látogatása során. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy az oldal elérési ideje). Ezeket az információkat a rendszer automatikusan rögzíti, amikor belép erre a webhelyre.

Milyen célokra használjuk fel adatait?
Az információk egy része a weboldal hibamentes szolgáltatásának garantálása érdekében jön létre. Más adatok felhasználhatók a felhasználói minták elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kapni archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól anélkül, hogy díjat kellene fizetnie az ilyen közzétételekért. Joga van továbbá kérni adatai helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, bármikor lehetősége van visszavonni ezt a hozzájárulást, amely minden jövőbeni adatkezelést érint. Ezen túlmenően jogában áll követelni az adatai kezelésének korlátozását bizonyos körülmények között. Ezenkívül Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervhez. Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármikor, ha kérdése van ezzel vagy bármely más adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban.

Elemző eszközök és harmadik felek által biztosított eszközök

Előfordulhat, hogy böngészési szokásait statisztikailag elemzik, amikor felkeresi ezt a webhelyet. Az ilyen elemzéseket elsősorban az általunk úgy nevezett elemzési programokkal végezzük. Az elemzési programokkal kapcsolatos részletes információkért tekintse meg az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunkat.

2. Tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (host) üzemelteti. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a szolgáltató szerverein tároljuk. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolatfelvételi kérelmek, metaadatok és kommunikáció, szerződési információk, kapcsolattartási adatok, nevek, weboldal-hozzáférés és a webhelyen keresztül generált egyéb adatok.

A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint online szolgáltatásaink professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony nyújtása érdekében használjuk ( GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a  6. (1) bekezdés a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás a TDDDG értelmében a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén az információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz ujjlenyomat) tartalmazza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Szolgáltatónk az Ön adatait csak a teljesítési kötelezettségének teljesítéséhez és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításaink betartásához szükséges mértékben kezeli.

Cloudflare 

A „Cloudflare” szolgáltatást használjuk, amelyet a Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA biztosít. (a továbbiakban: „Cloudflare”).

A Cloudflare DNS-sel ellátott tartalomszolgáltató hálózatot kínál, amely világszerte elérhető. Ennek eredményeként az Ön böngészője és a weboldalunk közötti információátvitel technikailag a Cloudflare hálózatán keresztül történik. Ez lehetővé teszi a Cloudflare számára, hogy elemezze az Ön böngészője és webhelyünk közötti adattranzakciókat, és szűrőként működjön a szervereink és az internetről érkező esetlegesen rosszindulatú adatforgalom között. Ebben az összefüggésben a Cloudflare cookie-kat vagy egyéb, az internetfelhasználók felismerésére alkalmazott technológiákat is használhat, amelyeket azonban csak az itt leírt célra használhat fel.

A Cloudflare használata azon jogos érdekünkön alapul, hogy weboldalunk ajánlatait a lehető leghibamentesebben és biztonságosabban biztosítsuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul.
A részleteket itt találja: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 
További információért a Cloudflare biztonsági óvintézkedéseiről és adatvédelmi irányelveiről, kérjük, kövesse ezt a linket:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 

3. Általános információk és kötelező információk

Adat védelem

A weboldal és oldalainak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az Ön személyes adatait bizalmas információként, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor ezt a webhelyet használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok az Ön személyes azonosítására használható adatok. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból gyűjtik az információkat.

Ezúton azt tanácsoljuk, hogy az adatok interneten keresztüli továbbítása (azaz e-mailes kommunikáció) hajlamos lehet biztonsági hiányosságokra. Nem lehetséges az adatok teljes védelme harmadik fél hozzáférésével szemben.

Információ a felelős félről (a GDPR-ban „adatkezelőként” hivatkozunk)

Az adatkezelő ezen a weboldalon:

BeeWaTec Bt
Kiskorösi út 8 
6000 Kecskemét 
E-Mail: info@beewatec.hu

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és forrásairól.

Tárolási időtartam

Hacsak ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrétabb tárolási időszakot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az a cél, amelyre azokat gyűjtötték, megszűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha személyes adatainak tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); az utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.

Általános tájékoztató az ezen a weboldalon található adatkezelés jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a 6. (1) bekezdés a) pontja vagy a GDPR 9. (2) bekezdés a) pontja szerinti adatkezelés, ha speciális adatkategóriák kezelése a GDPR. 9 (1) DSGVO. A személyes adatok harmadik országba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés is a GDPR 49. (1) bekezdés a) pontja. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez a végkészülékén (pl. eszköz ujjlenyomat útján), az adatkezelés ezenkívül a TDDDG 25. § (1) bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben az Ön adatai szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, adatait a GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja. Továbbá, ha adataira jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, azokat a GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja. Továbbá az adatkezelés történhet jogos érdekünk alapján a GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. Az egyes esetek vonatkozó jogalapjáról a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései adnak tájékoztatást.

Designation of a data protection officer

We have appointed a data protection officer for our company.

Edmund Hilt 
hilt evolution 
Tel.: +49 7159 49 647 -67 
E-Mail: datenschutz@hilt-evolution.com  
Web: www.hilt-evolution.com  

Tájékoztatás az USA-ba és más EU-n kívüli országokba irányuló adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy adatvédelmi szempontból nem biztonságos, EU-n kívüli országokban székhellyel rendelkező cégek eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, akkor az Ön személyes adatai esetleg ezekbe az EU-n kívüli országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló adatvédelmi szint. Például az egyesült államokbeli vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági ügynökségeknek, és Önnek, mint érintettnek, nincs peres lehetősége arra, hogy megvédje magát a bíróság előtt. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok ügynökségei (pl. a titkosszolgálat) megfigyelési célból feldolgozhatják, elemezhetik és tartósan archiválhatják az Ön személyes adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Az adatkezelési tranzakciók széles köre csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Bármikor visszavonhatja a már nekünk adott hozzájárulását. Ez nem érinti az Ön visszavonását megelőzően végzett adatgyűjtés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATKEZELÉS A DSGVO 6. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK E) VAGY F) PONTJÁN ALAPUL, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A DSGVO 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti szervnél

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni egy felügyeleti szervnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakóhelyük, munkahelyük van, vagy ahol az állítólagos jogsértés történt. A panasz naplózásának joga minden egyéb, jogi úton igénybe vehető közigazgatási vagy bírósági eljárástól függetlenül fennáll.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van kérni, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében általunk automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok másik adatkezelőhöz való közvetlen továbbítását, erre csak akkor kerül sor, ha az technikailag kivitelezhető.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, mint például a vásárlási megrendelések vagy az Ön felénk, mint weboldal üzemeltetője felé benyújtott megkeresések, ez a webhely SSL vagy TLS titkosító programot használ. A titkosított kapcsolatot arról lehet felismerni, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő zár szimbólumról. Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem olvashatja.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a webhelyen

A fizetési kötelezettséggel járó szerződés megkötése után köteles megadni az Ön fizetési adatait (pl. számlaszámot beszedési megbízás esetén); ezekre az adatokra a fizetések feldolgozásához van szükség.
Az általános fizetési módokat (Visa/MasterCard, bankszámlájára történő terhelés) használó fizetési tranzakciók feldolgozása kizárólag titkosított SSL vagy TLS kapcsolatokon keresztül történik. A titkosított kapcsolatot arról lehet felismerni, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő zár szimbólumról. A titkosított kommunikációval az Ön által nekünk továbbított fizetési adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás az adatokról, helyesbítésről és törlésről

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint adatai kezelésének céljáról. Joga lehet arra is, hogy adatait helyesbítsék vagy töröljék. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük, ne habozzon bármikor kapcsolatba lépni velünk.

Adatkezelési korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásának követelésének joga az alábbi esetekben áll fenn:

 • Abban az esetben, ha vitatja az általunk archivált adatainak helyességét, általában szükségünk van egy kis időre az állítás ellenőrzésére. A vizsgálat időtartama alatt Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények gyakorlása, védelme vagy érvényesítése érdekében, joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
 • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeink közötti mérlegelést kell elvégezni. Amíg nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

4. Adatok rögzítése ezen a weboldalon

Cookie-k

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy harmadik féltől származó cookie-k tárolódnak az Ön eszközén, miután belép az oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára a harmadik fél (vállalat) bizonyos szolgáltatásainak használatát (pl. sütik a fizetési szolgáltatások feldolgozásához).

A sütiknek sokféle funkciója van. Sok cookie technikailag elengedhetetlen, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének a cookie-k hiányában (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-k célja lehet a felhasználói minták elemzése vagy promóciós üzenetek megjelenítése.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket (szükséges sütik) a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalap van megadva.  

A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, annak érdekében, hogy a szolgáltatásai technikailag hibamentes és optimalizált élményt nyújtsanak. Ha az Ön hozzájárulását kérték a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához, a feldolgozás kizárólag a kapott hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TDDDG 25. § (1) bekezdés); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy a cookie-k elhelyezéséről minden alkalommal értesítést kapjon, és csak meghatározott esetekben engedélyezze a cookie-k elfogadását. Ön bizonyos esetekben vagy általában kizárhatja a cookie-k elfogadását és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Abban az esetben, ha harmadik féltől származó sütiket használnak, vagy ha a cookie-kat elemzési célokra használjuk, erről a jelen Adatvédelmi szabályzattal összefüggésben külön értesítjük, és adott esetben az Ön hozzájárulását kérjük.

 

 

 

Providers:

 

 

Hozzájárulás a ConsentManagerrel

Weboldalunk a ConsentManager beleegyezési technológiát használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k készülékén történő tárolásához, vagy bizonyos technológiák használatához, valamint az előbbiek adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő dokumentációja. A technológiát kínáló fél a Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Svédország, weboldal: https://www.consentmanager.de (a továbbiakban: „ConsentManager”).

Amikor felkeresi weboldalunkat, kapcsolat jön létre a ConsentManager szervereivel, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását és egyéb nyilatkozatait a cookie-k használatával kapcsolatban. Ezen túlmenően a ConsentManager egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy hozzárendelhesse az Ön beleegyező nyilatkozatát vagy visszavonását. Az így rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri azok törlését, a ConsentManager cookie törlését, vagy amíg az adatok tárolásának célja megszűnik. Ez nem érinti a kötelező törvényi megőrzési időszakokat.

ConsentManager sütiket használ a törvény által előírt hozzájáruló nyilatkozatok beszerzéséhez. Az ilyen sütik használatának jogalapja az Art. GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja.

Szerver naplófájljai

A weboldal és oldalai szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan közöl velünk. Az információ a következőket tartalmazza:

 • A használt böngésző típusa és verziója
 • A használt operációs rendszer
 • Hivatkozó URL
 • A hozzáférő számítógép hosztneve
 • A szerver lekérdezésének időpontja
 • Az IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalának műszakilag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához. Ennek eléréséhez a szerver naplófájljait rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megkeresést küld nekünk, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és utólagos megkeresések esetén tároljuk. Ezeket az információkat az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk intézett kérelmek hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön beleegyezése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk az adatok törlését, visszavonja az adatok archiválásához adott hozzájárulását, vagy ha az információ archiválásának célja már nem áll fenn (pl. a kérelem feldolgozása után). Ez nem érinti a kötelező jogi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat.

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon fordul hozzánk, kérését, beleértve az ebből eredő összes személyes adatot (név, kérés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok - nem érintik.

Chatbotok használata

Chatbotokat használunk az Önnel való kommunikációhoz. A chatbotok képesek válaszolni az Ön kérdéseire és egyéb bejegyzéseire emberek segítsége nélkül. Ennek érdekében a chatrobotok az Ön által megadott adatokon kívül más adatokat is elemeznek, hogy megfelelő válaszokat adjanak (pl. nevek, e-mail címek és egyéb elérhetőségek, ügyfélszámok és egyéb azonosítások, rendelések és a chat-előzmények). A chatbot továbbá gyűjtheti az Ön IP-címét, naplófájljait, helymeghatározási információkat és egyéb metaadatokat is. Az adatokat a chatbot szolgáltató szerverein tároljuk.

Az összegyűjtött adatok alapján felhasználói profilok hozhatók létre. Ezen túlmenően az adatok felhasználhatók érdeklődési körhöz kapcsolódó reklámok megjelenítésére is, amennyiben az egyéb jogszabályi követelmények teljesülnek (különös tekintettel a hozzájárulás megszerzésére). Ebből a célból a chatbotok összekapcsolhatók elemző és reklámeszközökkel.

Az összegyűjtött adatokat chatbotjaink és válaszadási viselkedésük javítására is felhasználhatjuk (gépi tanulás).

A kommunikáció során megadott adatok mindaddig nálunk vagy a chatbot üzemeltetőjénél maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. a megkeresése feldolgozásának befejezése után). A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem változnak.

A chatbotok használatának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amennyiben a chatbotot szerződés kezdeményezésére vagy a szerződés teljesítésének részeként használják. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján és a TDDDG 25. cikk (1) bekezdésén alapul, amennyiben a hozzájárulás a TDDDG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Minden más esetben a felhasználás a lehető leghatékonyabb ügyfélkommunikációhoz fűződő jogos érdekünkön alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Hubspot CRM 

Ezen a webhelyen a Hubspot CRM-et használjuk. A szolgáltató a Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (a továbbiakban: Hubspot CRM).

A Hubspot CRM többek között lehetővé teszi a meglévő és potenciális ügyfelek, valamint az ügyfélkapcsolatok kezelését. A Hubspot CRM segítségével rögzíthetjük, rendszerezhetjük és elemezhetjük az ügyfelekkel e-mailben, közösségi médiában vagy telefonon folytatott interakciókat a különböző csatornákon keresztül. Az így gyűjtött személyes adatok kiértékelhetők és felhasználhatók a potenciális ügyféllel való kommunikációhoz vagy marketingintézkedésekhez (pl. hírlevél küldés). A Hubspot CRM segítségével a weboldalunkon lévő kapcsolataink felhasználói viselkedését is rögzíthetjük és elemezhetjük.

A Hubspot CRM használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a lehető leghatékonyabb ügyfélkezelés és ügyfélkommunikáció. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TDDDG meghatározása szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A részletekért tekintse meg a Hubspot adatvédelmi szabályzatáthttps://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. 
Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók.
https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield. 

Regisztráció ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat, ha további funkciókat szeretne használni. Az e célból megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációt.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet fogjuk használni, hogy ily módon tájékoztassuk Önt. A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

5. Közösségi média

Jelenlét a közösségi hálózatokon (közösségi média)

Weboldalunkon nem használunk közösségi média beépülő modulokat. A közösségi hálózatok csak a weboldalunkról származó tiszta linkeken keresztül érhetők el. Így weboldalunk meglátogatásakor semmilyen adat nem kerül továbbításra a közösségi hálózatok felé.

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon belül, és ezzel összefüggésben felhasználói adatokat dolgozunk fel annak érdekében, hogy kommunikáljunk az ott aktív felhasználókkal, vagy hogy információkat és szolgáltatásokat kínáljunk magunkról. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a felhasználói adatok az Európai Unión kívül is feldolgozhatók. Ez kockázatot jelenthet a felhasználók számára, mert például megnehezítheti a felhasználók jogainak érvényesítését. 

Általában a felhasználói adatokat a közösségi hálózatokon belül is feldolgozzák piackutatási és hirdetési célokra. Például a felhasználók használati magatartása és az ebből fakadó érdeklődése alapján használati profilok készíthetők, amelyek segítségével például olyan hirdetéseket helyezhetünk el, amelyek vélhetően megfelelnek a felhasználók érdeklődésének. Ez általában cookie-kon keresztül történik a felhasználók számítógépén.

Az egyes adatkezelési formák és a kifogásolási (opt-out) lehetőségek részletes bemutatásához az adatvédelmi nyilatkozatokban és az adott hálózatok üzemeltetői által biztosított információkban találjuk.

Tájékoztatáskérések és érintetti jogok érvényesítése esetén is felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a szolgáltatóknál érvényesíthetők a leghatékonyabban. Csak a szolgáltatók férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz, és megtehetik a megfelelő intézkedéseket és közvetlenül adhatnak tájékoztatást. Ha továbbra is segítségre van szüksége, forduljon hozzánk.

Facebook  

A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook közleménye szerint az összegyűjtött adatokat az Egyesült Államokba és más harmadik fél országaiba is továbbítják.

A Meta Platforms Ireland Limiteddel közösen felelősek vagyunk Facebook-oldalunk (úgynevezett "rajongói oldal") látogatói adatainak gyűjtéséért (de nem a további feldolgozásáért). Ezek az adatok tartalmaznak információkat arról, hogy a felhasználók milyen típusú tartalmakat néznek meg, milyen tartalommal lépnek kapcsolatba, illetve milyen műveleteket hajtanak végre (részletek: https://www.facebook.com/policy ), valamint információkat tartalmaznak a felhasználók által használt eszközökről (pl. IP-címek, operációs rendszer, böngésző típusa, nyelvi beállítások, cookie-adatok). A Facebook adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint a Facebook információkat gyűjt és használ fel, hogy analitikai szolgáltatásokat, úgynevezett „Oldalbetekintéseket” biztosítson az oldalak üzemeltetőinek, hogy betekintést nyújtson abba, hogy az emberek hogyan lépnek kapcsolatba oldalaikkal és a hozzájuk kapcsolódó tartalommal. Külön megállapodást kötöttünk a Meta Platforms Ireland Limiteddel ( https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  , amely különösen azt szabályozza, hogy a Meta milyen biztonsági intézkedéseket köteles betartani, és amelyben a Meta vállalta az érintettek jogainak teljesítését A felhasználók jogait (különösen a tájékoztatáshoz, törléshez, tiltakozáshoz és az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogot) a Metával kötött megállapodások nem korlátozzák. További információk a következő helyen találhatók: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Az igénybe vett szolgáltatók és szolgáltatások:

6. Elemző eszközök és reklám

Google Címkekezelő (Tag Manager)

A Google Címkekezelőt használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A Google Címkekezelő egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomkövető vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integráljunk webhelyünkbe. A Google Címkekezelő maga nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez független elemzéseket. Csak a rajta keresztül integrált eszközöket kezeli és futtatja. A Google Címkekezelő azonban begyűjti az Ön IP-címét, amely átkerülhet a Google egyesült államokbeli anyavállalatához is.

A Google Tag Manager használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalán található különféle eszközök gyors és zökkenőmentes integrálásához és adminisztrálásához. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TDDDG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google Analytics 

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltatás szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország..

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedési mintáit. Ennek érdekében a weboldal üzemeltetője különféle felhasználói adatokat kap, mint például a felkeresett oldalak, az oldalon eltöltött idő, a használt operációs rendszer és a felhasználó származása (általában országnév). Ezek az adatok a felhasználó megfelelő végkészülékéhez vannak hozzárendelve. Az eszközazonosítóhoz való hozzárendelés nem történik meg.

Ezenkívül a Google Analytics többek között lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük az egér és a görgetés mozgásait és kattintásait. A Google Analytics különféle modellezési megközelítéseket használ az összegyűjtött adatkészletek bővítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzésben.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedésminták elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által rögzített weboldalhasználati információk rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére kerülnek, ahol tárolják.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.  

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. A részleteket itt találja: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

 

Böngésző beépülő modul 

Megakadályozhatja adatainak Google általi rögzítését és feldolgozását, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát a következő címen:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Google Ads 

A weboldal üzemeltetője a Google Ads szolgáltatást használja. A Google Ads a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online promóciós programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik felek webhelyein, ha a felhasználó bizonyos keresési kifejezéseket ír be a Google-ba (kulcsszó szerinti célzás). Lehetőség van célzott hirdetések elhelyezésére a Google birtokában lévő felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök; célcsoport szerinti célzás) alapján is. Weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat mennyiségileg is elemezhetjük, például annak elemzésével, hogy mely keresési kifejezések eredményezték hirdetéseink megjelenítését, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintáshoz.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. 

A részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Google Remarketing 

Ez a weboldal a Google Analytics Remarketing funkcióit használj, melynek szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Remarketing elemzi az Ön felhasználói szokásait webhelyünkön (pl. bizonyos termékekre leadott kattintások), hogy kijelöljön Önnek bizonyos hirdetési célcsoportokat, és ezt követően megfelelő online ajánlatokat jelenítsen meg Önnek, amikor Ön más online ajánlatokat keres (remarketing vagy újracélzás).

Ezen kívül lehetőség van a Google Remarketinggel generált hirdetési célcsoportok összekapcsolására a Google készüléket átfogó funkcióival. Ez lehetővé teszi az érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetési üzenetek megjelenítését korábbi használatától és böngészési szokásaitól függően egy eszközön (pl. mobiltelefonon) az Önre szabott módon, valamint bármely eszközén (pl. táblagépen vagy számítógépen).

Ha rendelkezik Google-fiókkal, az alábbi linken lehetősége van kifogásolni a személyre szabott hirdetések:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/. .

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható. További információkért és a vonatkozó adatvédelmi előírásokért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát a következő címen:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. 

Célcsoportok kialakítása ügyfélegyeztetéssel

A célcsoportok kialakításához többek között a Google Remarketing ügyfélegyeztetés funkcióját használjuk. Ennek elérése érdekében ügyfeleink bizonyos adatait (pl. e-mail címek) továbbítjuk az ügyféllistáinkról a Google-nak. Ha az érintett ügyfelek Google-felhasználók, és be vannak jelentkezve Google-fiókjukba, akkor a Google hálózaton belül (pl. YouTube, Gmail vagy egy keresőmotorban) megfelelő hirdetési üzenetek jelennek meg számukra.

Google konverziókövetés 

Ez a webhely a Google konverziókövetést használja. A szolgáltatás szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Konverziókövetés segítségével képesek vagyunk felismerni, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például elemezhetjük, hogy webhelyünk mely gombjaira kattintottak milyen gyakran, és mely termékeket tekintik át vagy vásárolják meg bizonyos gyakorisággal. Ezen információk célja a konverziós statisztikák összeállítása. Megtudjuk, hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amely lehetővé tenné a felhasználók személyes azonosítását. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ azonosítási célokra.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információkért tekintse át a Google adatvédelmi irányelveit a következő címen:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

Facebook Pixel 

Ez a weboldal a látogatói aktivitás konverziós arányának mérésére a Facebook-Pixel nevű eszközét használja. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook közleménye szerint az összegyűjtött adatokat az Egyesült Államokba és más harmadik fél országaiba is továbbítják. Így nyomon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután a Facebook-hirdetésre kattintva átirányították őket a szolgáltató weboldalára. Ez lehetővé teszi a Facebook hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú elemzését és a jövőbeni reklámkampányok optimalizálását.

Számunkra, mint a weboldal üzemeltetői számára az összegyűjtött adatok anonim jellegűek. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy következtetéseket vonjunk le a felhasználók személyazonosságát illetően. A Facebook azonban archiválja és feldolgozza az információkat, hogy létrejöjjön a kapcsolat az adott felhasználói profillal, és a Facebook a Facebook adathasználati szabályzatának megfelelően fel tudja használni az adatokat saját promóciós céljaira . Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook oldalain, valamint a Facebookon kívüli helyeken. Mi, mint a weboldal üzemeltetője, nincs befolyásunk az ilyen adatok felhasználására.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.  

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. A részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és itt https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Amennyiben a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen felelősek ezen adatkezelésért (DSGVO 26. cikk). Az együttes felelősség kizárólag az adatok összegyűjtésére és a Facebook felé történő továbbítására korlátozódik. A Facebook általi feldolgozás, amely a továbbküldést követően történik, nem képezi a közös felelősség részét. A ránk háruló kötelezettségeket közös feldolgozási megállapodásban rögzítettük. A megállapodás szövege az alábbi címen található: 

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Jelen megállapodás értelmében felelősséggel tartozunk az adatvédelmi információk megadása a Facebook eszköz használata során, valamint az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos megvalósítása weboldalunkon. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által kezelt adatokkal kapcsolatban az érintettek jogait (pl. tájékoztatáskérés) közvetlenül a Facebookkal érvényesítheti. Amennyiben Ön az érintett jogait velünk érvényesíti, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

A Facebook adatvédelmi szabályzatában további információkat találhat személyes adatainak védelméről:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/. 
Lehetősége van az „Egyéni célközönségek” (Custom Audiences) remarketing funkció deaktiválására is a hirdetésbeállítások részbenhttps://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Lehetősége van az „Egyéni célközönségek” (Custom Audiences) remarketing funkció deaktiválására is a hirdetésbeállítások részben:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

LinkedIn Insight címke 

Ez a webhely a LinkedIn Insight címkéjét használja. Ezt a szolgáltatást a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország nyújtj.

Adatfeldolgozás LinkedIn Insight címkével

A LinkedIn Insight címkét használjuk, hogy információkat szerezzünk webhelyünk látogatóiról. Miután a weboldal látogatója regisztrált a LinkedIn-en, elemezhetjük weboldalunk látogatóinak legfontosabb foglalkozási adatait (pl. karrierszint, cégméret, ország, hely, iparág, munkakör), így jobban megcélozhatjuk oldalunkat az érintett közönséghez. A LinkedIn Insight címkék segítségével mérhetjük azt is, hogy a webhelyeink látogatói vásárolnak-e, vagy végeznek-e egyéb műveleteket (konverziómérés). A konverziómérés eszközök között is elvégezhető (pl. PC-ről tabletre). A LinkedIn Insight Tag tartalmaz egy újracélzási funkciót is, amely lehetővé teszi, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg a webhelyünk látogatói számára a webhelyen kívül. A LinkedIn szerint nem történik meg a hirdetés címzettjének azonosítása.

Maga a LinkedIn naplófájlokat is gyűjt (URL, hivatkozó URL, IP-cím, eszköz és böngésző jellemzői, valamint a hozzáférés ideje). Az IP-címek lerövidülnek vagy (ha a LinkedIn-tagok különböző eszközökön keresztüli eléréséhez használják őket) kivonatolásra (álnévre) kerülnek. A LinkedIn tagok közvetlen azonosítóit hét nap elteltével törli a LinkedIn. A fennmaradó álnevesített adatokat 180 napon belül töröljük.

A LinkedIn által gyűjtött adatokat mi, mint weboldal üzemeltetője nem rendelhetjük hozzá meghatározott személyekhez. A LinkedIn a weboldal látogatóitól gyűjtött személyes adatokat az Egyesült Államokban lévő szerverein tárolja, és saját promóciós tevékenységéhez használja fel. A részletekért tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi szabályzatát a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig címen. 

Jogi alap

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem történt beleegyezés, a szolgáltatás használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony hirdetési intézkedésekhez, beleértve a közösségi médiát i.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. A részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa and https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. 

Tiltakozás a LinkedIn Insight Tag használata ellen

Az alábbi linken tiltakozhat a használati szokások elemzése és a célzott hirdetések LinkedIn általi elemzése ellen:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 
Ezenkívül a LinkedIn-tagok a fiókbeállításokban szabályozhatják személyes adataik promóciós célú felhasználását. Annak megakadályozása érdekében, hogy a LinkedIn összekapcsolja a webhelyünkön gyűjtött információkat az Ön LinkedIn-fiókjával, ki kell jelentkeznie LinkedIn-fiókjából, mielőtt felkeresné oldalunkat.

7. Hírlevél

Hírlevél adatok 

Ha szeretne feliratkozni az ezen a weboldalon kínált hírlevélre, szükségünk lesz egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy igazoljuk, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hogy beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatok nem gyűjthetők, vagy csak önkéntes alapon gyűjthetők. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, harmadik féllel nem osztjuk meg.

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatok archiválásához, e-mail címéhez, valamint ezen információk hírlevél küldéshez való felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva. Ez nem érinti az eddig lezajlott adatkezelési tranzakciók jogszerűségét.

The data deposited with us for the purpose of subscribing to the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter or the newsletter service provider and deleted from the newsletter distribution list after you unsubscribe from the newsletter or after the purpose has ceased to apply. We reserve the right to delete or block e-mail addresses from our newsletter distribution list at our own discretion within the scope of our legitimate interest in accordance with Art. 6(1)(f) GDPRA hírlevélre való feliratkozás céljából nálunk elhelyezett adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön a hírlevélről vagy a hírlevél szolgáltatótól le nem iratkozik, és a hírlevélről való leiratkozást követően, vagy a cél megszűnését követően törlődik a hírlevél terjesztési listáról. . Fenntartjuk a jogot, hogy a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján saját belátásunk szerint töröljük vagy letiltsuk az e-mail címeket a hírlevél-elosztó listáról.

Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti. Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket.  A feketelistán szereplő adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem egyesítjük. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán szereplő tárhely határozatlan idejű. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha érdeke meghaladja jogos érdekeinket

8. Beépülő modulok és eszközök

YouTube kiterjesztett adatvédelmi integrációval

Weboldalunk a YouTube webhely videóit ágyazza be. A webhely üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot a kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód biztosítja, hogy a YouTube ne tároljon semmilyen információt a webhely látogatóiról, mielőtt megnézik a videót. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kibővített adatvédelmi mód következtében kizárható lenne az adatok megosztása a YouTube-partnerekkel. Például, függetlenül attól, hogy éppen videót néz-e, a YouTube mindig kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával.

Amint elkezd egy YouTube-videót lejátszani ezen a webhelyen, a kapcsolat létrejön a YouTube szervereivel. Ennek eredményeként a YouTube szerver értesítést kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, miközben felkeresi webhelyünket, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési mintáit közvetlenül hozzárendelje személyes profiljához. Lehetősége van ennek megakadályozására, ha kijelentkezik YouTube-fiókból.

Továbbá, miután elkezdte a videó lejátszását, a YouTube különféle cookie-kat vagy hasonló technológiákat helyezhet el az Ön készülékén a felismerés érdekében (pl. eszköz ujjlenyomata). Ily módon a YouTube információkat szerezhet a webhely látogatóiról. Többek között ezeket az információkat videostatisztikák készítésére használjuk fel azzal a céllal, hogy javítsuk az oldal felhasználóbarát jellegét és megakadályozzuk a csalási kísérleteket.

Bizonyos körülmények között további adatfeldolgozási tranzakciók indulhatnak el egy YouTube-videó lejátszásának megkezdése után, amelyek kívül esnek rajtunk.

A YouTube használata azon az érdeklődésünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TDDDG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a YouTube hogyan kezeli a felhasználói adatokat, kérjük, tekintse meg a YouTube adatvédelmi irányelveit a következő helyen:
https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google Web Fonts (helyi beágyazás)

Ez a weboldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja, hogy biztosítsa a betűtípusok egységes használatát ezen az oldalon. Ezek a Google betűtípusok helyileg vannak telepítve, így ezzel az alkalmazással nem jön létre kapcsolat a Google szervereivel. A Google Web Fonts szolgáltatással kapcsolatos további információkért kérjük, kövesse ezt a linket: https://developers.google.com/fonts/faq A Google Web Fonts szolgáltatással kapcsolatos további információkért kérjük, kövesse ezt a linket: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google térkép

Ez a weboldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához el kell menteni az IP-címét. Ezeket az információkat rendszerint a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják, ahol archiválják. A weboldal üzemeltetője nem rendelkezik befolyással az adattovábbításra. Abban az esetben, ha a Google Térkép aktiválva van, a Google-nak lehetősége van a Google webes betűtípusainak használatára a betűtípusok egységes ábrázolása céljából. Amikor megnyitja a Google Térképet, a böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy helyesen jelenítse meg a szöveget és a betűtípusokat. A Google Térképet arra használjuk, hogy online tartalmainkat tetszetős módon mutassuk be, és hogy a weboldalunkon közzétett helyek könnyen megtalálhatóak legyenek. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TDDDG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. A részletek itt találhatók:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. 

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse át a Google Adatvédelmi Nyilatkozatát az alábbiakban:
https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Google reCAPTCHA 

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA”-t (a továbbiakban: „reCAPTCHA”) használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak meghatározása, hogy az ezen a weboldalon megadott adatokat (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információkat) emberi felhasználó vagy automatizált program szolgáltatja-e. Ennek megállapítására a reCAPTCHA különféle paraméterek alapján elemzi a webhely látogatóinak viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogatója belép az oldalra. Ehhez az elemzéshez a reCAPTCHA különféle adatokat értékel (pl. IP-cím, a webhely látogatója által a webhelyen eltöltött idő vagy a felhasználó által kezdeményezett kurzormozgások). Az ilyen elemzések során nyomon követett adatokat a Google-nak továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A webhely látogatói nem kapnak figyelmeztetést, ha elemzés van folyamatban.

Az adatok tárolása és elemzése a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető weboldalainak védelméhez a visszaélésszerű automatizált kémkedéssel és a SPAM-mel szemben. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TDDDG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google Adatvédelmi Nyilatkozatát és a Felhasználási feltételeket a következő linkek alatt: https://policies.google.com/terms?hl=de. 

LeadLab 

A LeadLabot integráltuk ebbe a weboldalba. A szolgáltató a WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Németország (a továbbiakban: „LeadLab”).

A LeadLab lehetővé teszi, hogy rögzítsük más vállalkozások tagjainak látogatását a weboldalunkon. Ebből a célból a weboldal látogatójának IP-címét összevetjük a LeadLab cégadatbázisában archivált IP-címekkel. Ha az IP-cím egy cég IP-címét azonosítja, a látogatás és a felhasználói minták rögzítésre kerülnek. A LeadLab adatbázisban nem létező IP-címek azonnal törlődnek, így a LeadLab figyelmen kívül hagyja a magánszemélyek webhelylátogatását.

A LeadLab használata a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy rögzítse a cégek weboldalunkon tett látogatásait és felhasználói magatartását. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TDDDG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás lehetővé teszi a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végberendezésében (pl. eszköz- vagy ujjlenyomatvétel) a TDDDG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható

További részletekért tekintse meg a szolgáltató adatvédelmi szabályzatát a https://wiredminds.de/datenschutz/.

9. e-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződésadatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződésadatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk szerződéses kapcsolataink kialakításához, tartalmi rendezéséhez és módosításához. A weboldal használatára vonatkozó személyes hivatkozásokat tartalmazó adatokat (használati adatok) csak akkor gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, ha ez szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges, vagy számlázási célból szükséges.

Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja. Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után, valamint a meglévő jogi megőrzési időszakok lejárta után töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Adattovábbítás webáruházak, kiskereskedők szerződéseinek lezárásakor és áruszállításkor

Amikor Ön árut rendel tőlünk, személyes adatait megosztjuk a szállítással megbízott szállítmányozó céggel, valamint a fizetési műveletek lebonyolításával megbízott fizetési szolgáltatóval. Csak azokat az adatokat osztjuk meg, amelyekre ezeknek a szolgáltatóknak szüksége van kötelezettségeik teljesítéséhez. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából. Ha Ön a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint megadta a megfelelő hozzájárulását, akkor az Ön e-mail címét átadjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek, hogy az e-mailben tájékoztathassa Önt a megrendelése szállítási státuszáról; hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Adattovábbítás a szolgáltatásokra és a digitális tartalomra vonatkozó szerződések lezárásakor

Személyes adatokat csak akkor osztunk meg harmadik féllel, ha ez a szerződés kezelésével összefüggésben szükséges; például a fizetések feldolgozásával megbízott pénzintézettel. További adattovábbítás nem, vagy csak akkor történik meg, ha az adattovábbításhoz Ön kifejezetten hozzájárult. Az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában, például hirdetési célból, nem oszthatjuk meg adatait harmadik felekkel.

Az adatfeldolgozás alapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából.

Megrendelés feldolgozása dropshipping útján

Ha árut rendel tőlünk, megrendelését közvetlenül kereskedőinktől szállíthatjuk ki Önnek (dropshipping). Ebből a célból az Ön nevét, szállítási címét és - amennyiben ez a kézbesítéshez szükséges - telefonszámát továbbítjuk a szállítmányozónak. Ezeket az információkat kizárólag az áru kiszállítása céljából adjuk át.
Az adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése), valamint a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk.

Fizetési szolgáltatások

Weboldalunkon harmadik felek fizetési szolgáltatásait integráljuk. Amikor nálunk vásárol, fizetési adatait (pl. név, fizetési összeg, bankszámla adatok, hitelkártyaszám) a pénzforgalmi szolgáltató kezeli a fizetés feldolgozása céljából. Ezekre a tranzakciókra az adott szolgáltató szerződéses és adatvédelmi rendelkezései érvényesek. A pénzforgalmi szolgáltatók igénybevétele a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján (szerződéses feldolgozás) és a zökkenőmentes, kényelmes és biztonságos fizetési folyamat érdekében történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja). Amennyiben bizonyos tevékenységekhez az Ön hozzájárulását kérik, az adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja; a hozzájárulások a jövőre nézve bármikor visszavonhatók. A következő fizetési szolgáltatásokat / fizetési szolgáltatókat használjuk a jelen weboldal keretében:

PayPal 
A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban „PayPal”).

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. 
A részletek a PayPal adatvédelmi szabályzatában találhatók:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

Stripe 
Az EU-n belüli ügyfelek szolgáltatója a Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: Stripe).

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók:
https://stripe.com/de/privacy und https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. 
A részletek a Stripe adatvédelmi szabályzatában találhatók az alábbi linken: 
https://stripe.com/de/privacy.  

Shopify Payment

Ennek a fizetési szolgáltatásnak az EU-ban a szolgáltatója a Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország (a továbbiakban „Shopify Payment”).

További információért lásd a Shopify Payment adatvédelmi szabályzatát:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz. 

10. Online alapú audio- és videokonferenciák (konferenciaeszközök)

Adatfeldolgozás

Az ügyfelekkel való kommunikációhoz többek között online konferenciaeszközöket használunk. Az általunk használt eszközöket az alábbiakban részletesen felsoroljuk. Ha az interneten keresztül video- vagy audiokonferencia útján kommunikál velünk, személyes adatait az adott konferenciaeszköz szolgáltatója és mi is gyűjtjük és feldolgozzuk.
A konferenciaeszközök összegyűjtik az összes olyan információt, amelyet az eszközök használatához megad/hozzáférést biztosít (e-mail cím és/vagy telefonszám). Továbbá a konferencia eszközök feldolgozzák a konferencia időtartamát, a konferencián való részvétel kezdetét és végét (időpontját), a résztvevők számát és a kommunikációs folyamattal kapcsolatos egyéb „kontextus információkat” (metaadatokat).
Továbbá az eszköz szolgáltatója az online kommunikáció feldolgozásához szükséges összes technikai adatot feldolgozza. Ide tartoznak különösen az IP-címek, MAC-címek, eszközazonosítók, eszköztípus, operációs rendszer típusa és verziója, kliensverzió, kameratípus, mikrofon vagy hangszóró, valamint a kapcsolat típusa.
Ha tartalmat cserélnek, töltenek fel vagy más módon elérhetővé tesznek az eszközön belül, az az eszközszolgáltató szerverein is tárolódik. Ilyen tartalom többek között a felhőfelvételek, a chat/instant üzenetek, hangüzenetek, feltöltött fényképek és videók, fájlok, táblák és egyéb, a Szolgáltatás használata során megosztott információk. Felhívjuk figyelmét, hogy nincs teljes befolyásunk a használt eszközök adatkezelési eljárásaira. Lehetőségeinket nagyban meghatározza az adott szolgáltató vállalati politikája. A konferencia eszközökkel történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk a használt eszközök adatvédelmi nyilatkozataiban találhatók, amelyeket jelen szöveg alatt felsorolunk

Cél és jogalap 
A konferencia eszközöket arra használjuk, hogy leendő vagy meglévő szerződéses partnerekkel kommunikáljanak, vagy bizonyos szolgáltatásokat kínáljanak ügyfeleinknek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Továbbá az eszközök használata a velünk vagy cégünkkel való kommunikáció általános egyszerűsítését és felgyorsítását szolgálja (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). Amennyiben a hozzájárulást kérték, a szóban forgó eszközöket e hozzájárulás alapján kell használni; a hozzájárulás attól az időponttól kezdődő hatállyal bármikor visszavonható.

A tárolás időtartama 

A közvetlenül általunk a video- és konferenciaeszközökön keresztül gyűjtött adatokat azonnal töröljük rendszereinkből, miután Ön kéri tőlünk a törlést, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának oka megszűnt. A tárolt cookie-k mindaddig a végeszközön maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A konferenciaeszközök üzemeltetői által saját céljaira tárolt adatainak tárolási idejére nincs befolyásunk. A részletekért forduljon közvetlenül a konferenciaeszközök üzemeltetőihe

Konferencia eszközök

Az alábbi konferenciaeszközöket alkalmazzuk:

Microsoft Teams 
Microsoft Teams-t használunk. A szolgáltató a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletekért tekintse meg a Microsoft Teams adatvédelmi szabályzatát:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

11. Egyedi szolgáltatások

A jelentkezők adatainak kezelése

Lehetőséget biztosítunk a honlap látogatóinak, hogy álláspályázatot nyújtsanak be hozzánk (pl. e-mailben, postai úton az online állásjelentkezési űrlap kitöltésével). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat során Öntől gyűjtött személyes adatok köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a vonatkozó adatvédelmi jogok és minden egyéb jogszabályi rendelkezés betartásával történik, és hogy adatait mindig szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés köre és célja

Ha Ön elküldi nekünk jelentkezését, a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, az interjúk során készített feljegyzések stb.) annyiban kezeljük, amennyiben ez szükséges a munkaviszony létesítéséről szóló döntéshez.

Ennek jogalapja a Munka Törvénykönyvének I. fejezet 5/A pontja, 10. § (Adatkezelés), a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (általános szerződéskötés) és - amennyiben Ön beleegyezését adta - a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak vállalatunkon belül adjuk át azoknak a személyeknek, akik részt vesznek az Ön jelentkezésének feldolgozásában.

Ha a jelentkezés sikeres, az Ön által megadott adatokat a Munka Törvénykönyve Második rész, VII. fejezet (24/A) bekezdés (44/A §) (7) pontja és a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkaviszony megvalósítása céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk, kezeljük.

Adatarchiválási időszak 

Ha nem tudunk állásajánlatot tenni, vagy Ön elutasítja az állásajánlatot, vagy visszavonja jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján megőrizzük az Ön által megadott adatokat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont ) a pályázati eljárás befejezésétől (a kérelem elutasításától vagy visszavonásától) számított legfeljebb 6 hónapig. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek, a fizikai jelentkezési dokumentumok megsemmisülnek. A tárolás különösen jogi vita esetén szolgál bizonyítékként. Ha nyilvánvaló, hogy a 6 hónapos időszak lejártát követően az adatokra szükség lesz (pl. egy küszöbön álló vagy függőben lévő jogi vita miatt), akkor a törlésre csak akkor kerül sor, ha a további tárolás célja már nem áll fenn.

Hosszabb tárolásra is sor kerülhet, ha Ön beleegyezett (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törvényes adatmegőrzési követelmények kizárják a törlést.

A jelentkezői körbe való felvétel 

Ha nem teszünk Önnek állásajánlatot, lehetséges, hogy felvesszük Önt a jelentkezők közé. Elfogadás esetén a jelentkezés összes dokumentumát és adatát átadjuk a pályázói adatbázisnak, hogy megfelelő üres álláshely esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot. 

A pályázói körbe való felvétel kizárólag az Ön kifejezett beleegyezése alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A benyújtási megállapodás önkéntes, és nincs összefüggésben a folyamatban lévő pályázati eljárással. Az érintett bármikor visszavonhatja megállapodását. Ebben az esetben a kérelmezők adatai visszavonhatatlanul törlődnek, feltéve, hogy a tárolásnak nincs jogi oka. 

A kérelmezők adatait a hozzájárulás megadását követő két éven belül visszavonhatatlanul töröljük

Megjegyzések az üzleti partnerektől származó adatok általános kezeléséhez

Az adatkezelés céljai és jogalapja

Az Ön személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) és más vonatkozó adatvédelmi előírások rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Az egyéni adatok feldolgozása és felhasználása a megállapodott vagy kért szolgáltatástól függ. Szerződéses dokumentumaink, nyomtatványaink, beleegyezési űrlapjaink és egyéb információink, amelyeket az Ön rendelkezésére bocsátunk (pl. a weboldalon vagy a feltételekben), további részleteket és kiegészítéseket adhatnak a feldolgozási célokról

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Ha hozzájárulását adta a személyes adatok feldolgozásához, az ott említett adatkezelés jogalapja a mindenkori hozzájárulás. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

Szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Személyes adatait az Önnel kötött szerződéseink teljesítése érdekében kezeljük. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében hozott intézkedések és tevékenységek végrehajtása érdekében kezeljük.

Jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
Személyes adatait akkor kezeljük, ha ez jogi kötelezettségek teljesítéséhez (pl. kereskedelmi, adótörvény) szükséges.

Ezen túlmenően az Ön adatait a következő célokra is feldolgozhatjuk:

 • a csalás és a pénzmosás megelőzése 
 • a terrorizmusfinanszírozás és a vagyont veszélyeztető bűncselekmények megelőzése, leküzdése és kivizsgálása
 • az adójog szerinti ellenőrzési és beszámolási kötelezettségek teljesítése
 • adatok archiválása adatvédelmi és adatbiztonsági célból
 • adó- és egyéb hatóságok által végzett ellenőrzés

Ezenkívül a személyes adatok nyilvánosságra hozatala hatósági/bírósági intézkedések keretében válhat szükségessé bizonyítékgyűjtés, büntetőeljárás vagy polgári jogi igények érvényesítése céljából.

Mi vagy harmadik felek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

Az Ön személyes adatait az érdekek egyensúlya alapján is felhasználhatjuk saját magunk vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében. Ez a következő célokra történik:

 • reklámozás vagy piackutatás céljából, ha nem tiltakozott adatai felhasználása ellen 
 • a hitelügynökségekkel való információszerzéshez és adatcseréhez, ha ez meghaladja a gazdasági kockázatunkat 
 • az Ön adatainak korlátozott tárolására, ha a törlés a tárolás különleges jellegéből adódóan nem, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetséges 
 • az európai és nemzetközi terrorizmusellenes listákkal való összehasonlításhoz, ha ez meghaladja a törvényi kötelezettségeket 
 • szolgáltatások és termékek, valamint a meglévő rendszerek és folyamatok továbbfejlesztésére 
 • személyes adatok átvilágítás keretében történő nyilvánosságra hozatalára, pl. cégértékesítés esetén 
 • statisztikai értékelésekhez vagy piaci elemzésekhez 
 • a szerződéses jogviszonnyal közvetlenül nem összefüggő jogvitákban a jogi igények érvényesítésére és védekezésre 
 • belső és külső vizsgálatokhoz és/vagy biztonsági auditokhoz 
 • telefonbeszélgetések esetleges lehallgatására vagy rögzítésére minőség-ellenőrzési és képzési céllal 
 • a házi jogaink biztosítása és gyakorlása megfelelő intézkedésekkel (pl. videofelügyelet)
Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

Az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

 • személyes adatok (név, születési idő, születési hely, állampolgárság, családi állapot, foglalkozás/ipar és hasonló adatok) 
 • elérhetőségei (cím, email cím, telefonszám és hasonló adatok) 
 • fizetés/fedezet visszaigazolása bank- és hitelkártyákhoz 
 • Információ az Ön pénzügyi helyzetéről (hitelképességi adatok, beleértve a pontozást, azaz a gazdasági kockázat felmérésére szolgáló adatok) 
 • Vevő- és szállítótörténet 

Ezen túlmenően nyilvános forrásokból (pl. internet, média, sajtó, cég- és anyakönyvek) származó személyes adatokat kezelünk. 

Harmadik féltől (pl. levelezőlista-szolgáltatóktól, hitelügynökségektől) jogszerűen megszerzett személyes adatokat is kezeljük, ha az szolgáltatásaink nyújtásához szükséges.

Ki kapja meg az Ön adatait?
Személyes adatait cégünkön belül megosztjuk azokkal a részlegekkel, amelyek az Ön adatait szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez igénylik.
Ezenkívül a következő entitások/testületek kaphatják meg az Ön adatait:

 • Általunk (GDPR 28. cikkely) szolgáltatók által megbízott feldolgozók a GDPR értelmében támogató tevékenységekre és egyéb felelős szervekre, különösen pl. informatikai szolgáltatások, logisztikai és nyomtatási szolgáltatások, külső számítástechnikai központok támogatása/karbantartása területén. adatfeldolgozás/informatikai alkalmazások, archiválás, dokumentumfeldolgozás, adatmegsemmisítés, marketing, könyvvizsgálói szolgáltatások, hitelintézetek. 
 • Hatóságok és intézmények olyan jogi vagy hatósági kötelezettség esetén, amely alapján kötelesek vagyunk adatokat közölni, jelenteni vagy megosztani, vagy az adatok nyilvánosságra hozatala közérdek 
 • Szervezetek és intézmények jogos érdekünk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján (pl. hatóságokkal, hitelügynökségekkel, követelésbehajtással, ügyvédekkel, bíróságokkal megosztva) 
 • más szervek, amelyek számára Ön hozzájárulását adta az adattovábbításhoz

Az Ön adatainak harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő továbbítása 

 

Az adatokat az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba, úgynevezett harmadik országokba továbbítjuk, ha ez szükséges az Öntől származó vagy Önnel kötött megrendelés/szerződés teljesítéséhez, ha ezt törvény írja elő (pl. adóbevallási kötelezettség), ha ez a mi vagy egy harmadik fél jogos érdeke, vagy ha Ön beleegyezését adta. 

Ezzel összefüggésben az Ön adatainak harmadik országban történő feldolgozása szolgáltatók bevonásával, megbízásos adatkezelés keretében is megtörténhet. 

Ha az EU Bizottság nem hozott határozatot az adott ország megfelelő adatvédelmi szintjéről, akkor a megfelelő szerződések és intézkedések révén biztosítjuk, hogy az Ön jogai és szabadságai az EU adatvédelmi követelményeinek megfelelően védve és garantálva legyenek. Kérésre részletes tájékoztatást adunk. 

Mennyi ideig tároljuk adatait?

Az Ön személyes adatait üzleti kapcsolatunk teljes időtartama alatt szükség szerint kezeljük; ide tartozik a szerződés kezdeményezése és teljesítése is. 

Ezen túlmenően különféle megőrzési és dokumentációs kötelezettségek vonatkoznak ránk, amelyeket többek között a 1996. évi LVII. törvény és a 2017. évi CL. törvény ír le. Az ott meghatározott megőrzési és/vagy dokumentációs határidők az üzleti kapcsolat vagy a szerződéskötést megelőző jogviszony megszűnését követően legfeljebb tíz évig terjedhetnek. 

A tárolási határidő végső soron a törvényes elévülési időkből is következik.

Milyen mértékben alkalmazzák az automatizált döntéshozatalt egyedi esetekben (beleértve a profilalkotást is)?
Nem használunk a GDPR 22. cikkében említett tisztán automatizált döntéshozatali eljárásokat. Amennyiben egyedi esetekben alkalmazzuk ezeket az eljárásokat, arról külön értesítjük, amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket.