<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661518255730730&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dodavatelé

Těšíme se na dlouhodobé partnerství.

Naše filozofie

Skupina BeeWaTec vytvořila celosvětový systém dodavatelů, který se neustále rozšiřuje a odráží tak neustálý růst skupiny. Nákupní tým v každé dceřiné společnosti zajišťuje přítomnost na místních trzích. Nákupy pro skupinu BeeWaTec řídí nákupní oddělení v centrále německého Pfullingen.

Řízení dodavatelů skupiny BeeWaTec je založeno na čtyřech pilířích:

  • Výběr dodavatelů
  • Hodnocení dodavatelů
  • Rozvoj dodavatelů
  • Kontrola dodavatelů.

Společně s našimi dodavateli definujeme cíle a opatření, abychom udrželi výkonnostní potenciál všech zúčastněných stran na nejvyšší úrovni. V souladu s podnikovými směrnicemi a hodnotami i mezinárodními normami ISO zaručujeme konzistentní kvalitu.

 

"Silný nákupní výkon je vždy výsledkem vzájemně se ovlivňujících soukolí: Aktivní nákupní tým na jedné straně a motivovaní dodavatelé na straně druhé.
Řízení dodávek a rizik považuji za klíčové úkoly strategického a operativního nákupu."
Friedemann Brandt, vedoucí oddělení nákupu

Rovnocenné partnerství

Naším cílem je pomáhat našim zákazníkům být dlouhodobě úspěšnější a efektivnější. Toho dosáhne pouze ten, kdo svým zákazníkům nabídne optimální řešení šité na míru jejich individuálním požadavkům. To očekáváme nejen od sebe, ale i od našich dodavatelů. Společně rosteme s požadavky trhů a vyvíjíme nová řešení agilním a flexibilním způsobem.

Proto máme zájem o dlouhodobou spolupráci a můžeme ji rozšířit i na dodavatele, kteří vynikají v oblasti kvality, dodržování termínů a ceny nadprůměrnou spolehlivostí.

Velký význam přikládáme na:

  • Otevřený a vstřícný dialog
  • Udržitelnost
  • Bezchybné, funkční a zakázku splňující dodávky
  • Kvalitativně bezchybné výrobky
  • Ceny odpovídající trhu

 

Staňte se naším dodavatelem.

Chcete-li se stát naším dodavatelem, zašlete vyplněné údaje o dodavateli přímo na adresu info@beewatec.cz a kontaktujte náš nákupní tým.